Historia od 1994!!!

 

 

 Papa Tango jest Polskim międzynarodowym klubem DX-owym. Klub ten został założony 12 listopada 1994 roku. Wszelkich informacji na temat grupy jaki i dodatkowych informacji można zasięgnąć na monitorze klubowym 26,415 USB a dokładnie u kolegi PT 008 Józef Pabianice oraz PT 355 Arek Sosnowiec – administrator.
Naszym dawnym monitorem była częstotliwość 27,665 USB jednakże ze względu na zmiany jakie zaistniały w okresie ostatnich 20 lat i powolny etap jaki można uznać za stagnacje w pasmie 11m radio-operatorów przenieśliśmy się bliżej monitora polonijnego Echo Echo.
W dawnych latach klub PT był podzielony na 9 regionów a każdy region z kolei był podzielony na okręgi, w których byli powołani dyrektorzy okręgów, jednak z biegiem lat i po ponownej reaktywacji wszystko zostało skonsolidowane ze względu na ujemną tendencje radio-operatorów.
Klub jest otwarty dla każdego który zakosztował już DX-owania i potrafi znaleźć się w eterze, a także kładzie nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji operatorskich, doskonalenie znajomości języków obcych, slangów radioamatorskich, ale przede wszystkim nadaje priorytet kulturze łączności DX-owych.
Wszyscy zainteresowani członkostwem oraz informacjami na temat Klubu mogą zgłosić się po przez naszą witryne www  lub na adres e-mail: Kontakt@papa-tango.pl